Portfólio

SK

> asset manažment a správa aktív, retail-ový manažment
> manažment obnovy historických objektov
> nezávislý technický dozor
> technická správa objektov
> lesné hospodárstvo, rekultivácia pôd
>
> konzultačná a inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve a geotechnike
> hydrogeologický prieskum
> projekčná činnosť pre vodárenské zdroje, vodné zdroje a studne
>
> výrobný program:
        – vinuté oceľové a nerezové filtre pre vodné hospodárstvo,
        – plynárenský a ťažobný priemysel
        – filtre a filtračné systémy z klinového vinutého drôtu
        – wire wedge screen
        s účinnosťou od 25 μm pre filtráciu plynov a kvapalín
        – čerpacie a závlahové systémy pre poľnohospodárstvo
        – profesionálne náradie PB swiss tools

Pacta sunt servanda