Energy & Photovoltaics

SK | EN

> kontrola merania a termodiagnostika fotovoltaických elektrární
> technická správa výrobných parkov
> termovízne merania budov a objektov
> energetický manažment
> energetický audit administratívnych budov a technických objektov
>
> control of measurement and thermodiagnostics of photovoltaic power plants
> technical management of production parks
> thermal measurements of buildings and objects
> energy management
> energy audit

Nondum omnium dierum sol occidit