Portfólio

SK

> konzultačná a inžinierska činnosť pre administratívny development
> nezávislý technický dozor investora stavby
> projektový manažment obnovy historických stavebných objektov
> technická správa a projektový manažment objektov do podlažnej plochy 1000 m2
> komplexná správa privátnych nehnuteľností
>
> konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva
> hydrogeologický prieskum, hydrogeologické štúdie
> projekčná činnosti pre vodárenské zdroje, vodné zdroje a studne
>
> dodávateľská činnosť & výrobný program:
        – vinuté oceľové a nerezové filtre pre vodné hospodárstvo,
        – plynárenský a ťažobný priemysel
        – filtre a filtračné systémy z klinového vinutého drôtu (wire wedge screen)
        – s účinnosťou od 25 μm pre filtráciu plynov a kvapalín
        – dodomceku.sk dielenské potreby
        – čerpacie a závlahové systémy pre poľnohospodárstvo
        – profesionálne náradie PB swiss tools _ katalóg výrobkov
> údržba zelene, parkov, sadov, lúk a pasienkov
> správa aktív

Pacta sunt servanda